Razor, welcome to the 21st Century.


It’s all about the shaving. (NEDERLANDS)

Hoewel de man zijn gezichtshaar al jaar en dag scheert, blijft het een geknoei, miserie… zelfs in de beste handen. We kennen het allemaal, die geïrriteerde huid, jeuk, geknoei met de scheercrème, per ongeluk in je vel snijden… het zit hem allemaal in dit pakket… Leuk? Hello no!

Om dit probleem op te lossen, heeft een Zweeds bedrijf een project opgestart, genaamd “De Kickstart”.
Hiermee tillen zijn het scheren niet alleen tot een hoger niveau, zij maken er onmiddellijk een hoogtechnologisch snufje van.

Door de aanwezigheid van een laser, daar waar het mesje normaal op de huid zou rusten, zou je een zeer glad resultaat moeten bekomen. Zo zouden de haartjes verwijderd worden door middel van zijn uitgestraalde golflengte, deze gaat chromofore deeltjes op sporen en te laten smelten.

Deze unieke, hoogtechnologische uitvinding wordt verwacht in Maart 2016.

Nog vragen? Hier worden er alvast enkele beantwoord.

Wat is jouw gevoel hierbij? Zou jij het gebruiken?
Let me know!
IMG_8468

It’s all about the shaving. (ENGLISH)

Although men shave their facial hair since forever, it remains a mess, misery … even in the best hands. Don’t we all know the feeling: The irritated skin, itching, messing with the shaving cream, accidentally cutting your skin … it is all in this package … Love it? Hello no!

By the presence of a laser, where normally the blade would rest on the skin, you would need to obtain a very smooth results. However,the hair will be removes by the wavelength of the laser which melts the chromophore particles found in your hair.

This unique, high-tech invention is expected in March 2016.

Have any questions? Here you can find some answers.

What’s your feeling? Would you use it?
Let me know!
IMG_8468


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s