Who doesn’t like a statement?! |Collab


“Een statement waarbij je letterlijk kan zeggen “read MY wall”.”
Natuurlijk heb ik het dan over de QLOCKTWO CLASSIC.
“Wat is dat?” : hoor ik sommigen onder jullie denken…
Wel, wanneer je spreekt over een klok die mensen doet stoppen, verbaasd doet staan en de klok in letterlijk doet lezen, dan spreek je over het unieke designobject van QLOCKTWO.   Q2C_BlackIceTea_NLElke aanwezige letter,110 letters om precies te zijn, kan zichzelf toonbaar maken door de aanwezigheid van een persoonlijke witte Led-lamp.
“Had je nu echt gedacht dat dit alles was? Fout!”
Dit prachtige, luxueuze item van 45cmx45cm werd zo ontworpen door Biegert & Funk dat wanneer je de kleur van de QLOCKTWO classic beu bent, je deze eenvoudig kan vervangen.
“Dit zou perfect zijn voor mij, aangezien ik alles zo snel beu ben, maar hoe gaat dit dan in zijn werk?”
De voorkant hang stevig vast door magneten. Hierdoor zijn de panden makkelijk te verwisselen.
Je kan kiezen uit verschillende designpanden:
acrstaincreaNog een leuk weetje: De klok bezit al 19 verschillende talen, je hebt gewoon een andere voorplaat nodig… How cool is that?
” Is dit alles nog niet genoeg voor jou?”
“Heb jij nood aan een groter statement?”

Let me present to you: “De QLOCKTWO Large!”  

De naam zegt het zelf al. Deze bezit dezelfde eigenschappen, maar is dan 90cm x 90cm groot.
large
Voor meer informatie kan je altijd hier kijken; QLOCKTWO of download de gratis Qlocktwo-configurator in the App-store.

Enjoy!

mp3

IMG_6823

“A statement that screams “Read my wall”.”
Yes, i’m talking about the QLOCKTWO CLASSIC.
“WHAT’S THAT?”: I hear some of you thinking …
Now, if you’re talking about a clock that makes people stop, surprised them and make them literally read the clock, then we’re talking about the unique design of QLOCKTWO.

Q2C_BlackIceTea_EN

Each letter, 110 letters to be exact, can make themselves presentable by the presence of a personal white Led.

“Did you really think that’s all? Wrong! “
This beautiful, luxurious item of 45cmx45cm was designed by Biegert & Funk in a way that when you don’t like the color of the QLOCKTWO classic anymore or you’re sick and tired of it, you can replace them easily.

“This would be perfect for me since I am tired of everything so quickly, but how?”

The front panel of the Qlocktwo is fixed securely by magnets. In this way it can be changed without visible means of attachment.
You can choose these different front panels:
acr stain creaGood to know: The clock already knows 19 different languages, you just need to change the front panel … How cool is that?
“Do you still have the feeling this is not enough?”
“Do you need something that makes even a bigger statement?”
Well… Let me present to you:  “The QLOCKTWO Large!”
The name speaks for itself;  The same characteristics, but bigger (90cmx90cm).
large
For more information you can go to their website QLOCKTWO or download the Qlocktwo-configurator in the App-store. (free)

Enjoy!
mp3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s