MoMu ft. Dries van Noten


IMG_7748

Ik spreek vandaag niet over Londen of Parijs, maar over een stad die uniek en fashionable is. “Antwerpen”

Ik probeer regelmatig toerist in eigen stad te spelen om jullie op de hoogte te houden van wat er hier allemaal gaande is.

Wel, zo zat ik al een tijdje met het idee in m’n hoofd om het Mode Museum in Antwerpen nogmaals te bezoeken, omdat ik opgevangen heb dat er een exhibition is van ‘Dries van Noten’. Die eind Juni nog een nieuw hoogtepunt aan zijn carrière mocht toevoegen. Zo ontving hij een medaille van de orde van de kunsten en letteren. Deze krijg je alleen maar wanneer je hebt bijgedragen aan het verrijken van de kunst/literatuur.

Maar goed, verder naar mijn bevindingen.

“Het vertrekpunt van een collectie kan erg letterlijk zijn of abstract: een schilderij, een kleur, een gedachte, een geur, een bloem, alles is mogelijk. Wat belangrijk is, is de weg die je aflegt vanaf dat eerste moment van inspiratie tot de eindbestemming,             de collectie.”

Een beknopte, maar toch zeer duidelijke beschrijving van hoe hij te werk is gegaan. De tentoonstelling was zeer duidelijk opgebouwd, naargelang de verschillende periodes in zijn leven, elke keer aangeduid met een beschrijving van de collectie en ook kon je het vertrekpunt vaak terugvinden, daar waar hij zijn inspiratie haalde.

Ik hoop dat de foto’s een duidelijk beeld scheppen van wat ik heb kunnen ervaren. (helemaal onderaan.)

Wil je deze tentoonstelling nog gaan bekijken, wees er dan snel bij.

Saturday 18 and Sunday 19 from 10 AM until midnight.
Music and cocktail bar, installation by Alexandra Kehayoglou Studio & free guided tours at 8PM and 10PM! (MoMu)

Read/See you soon!

T.

IMG_6823

I’m not speaking about London or Paris, but about a unique and Fashionable city. “Antwerp”

Now and then i’m playing for tourist in my own City, trying to keep you guys posted about what’s happening over here.

Well, i’ve been thinking about visiting the museum of Fashion again because i’ve heard that there was an exhibition about ‘Dries Van Noten’. At the end of June he received a medal of the order of arts and letters. You can only get it when you have contributed to enriching the arts/literature.

But anyway… Back to my story again.

” The starting point of a collection can be either very literal or abstract: a painting, a certain colour, a thought, a gesture, a smell, a flower, anything really. What matters to me is the journey from that first flash of inspiration to the final destination, the individual garments, the collection.”

A short, but very clear description of how he works. The exhibition was very structured, like the different periods in his life, overtime with a description of the collection and what inspired him.

I hope my pictures give you a clear vision of what i’ve been able to experience. (you can find them at the bottom.)

Do you still want to go to this exhibition? Hurry up!

Saturday the 18th and Sunday the 19th of July from 10 AM until midnight.

Music and cocktail bar, installation by Alexandra Kehayoglou Studio & free guided tours at 8PM and 10PM! (MoMu)

Read/See you soon!

T.

IMG_7775

IMG_7763 copy

IMG_7770

IMG_7781

IMG_7778IMG_7754
IMG_7762

IMG_7784

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s